Agencja Detektywistyczna w Pile

Detektyw Marek Makowski
Licencja Nr 005754

Kontakt tel. +48 500 210 229ZAKRES USŁUG

1. Udowadnianie zdrady, śledztwo rozwodowe.
2. Sprawy rodzinne, alimentacyjne, majątkowe.
3. Poszukiwanie osób i mienia.
4. Windykacja długów.
5. Sprawy kryminalne - ustalanie świadków i dowodów zdarzenia.
6. Badania kryminalistyczne (współpraca z biegłymi i ekspertami).
7. Ustalanie faktu śledzenia, obserwowania czy podsłuchu przez inne podmioty.
8. Doradztwo.

      W ramach usługi Zleceniodawca informowany jest na bieżąco o ustaleniach, otrzyma pełne sprawozdanie z czynności oraz materiały (dokumenty, fotografie/filmy) mogące stanowić dowód w sprawie. Ponadto detektyw może wystąpić w charakterze świadka. Zlecone czynności wykonywane mogą być na terenie kraju i za granicą.

O FIRMIE

      Licencjonowany detektyw Marek Makowski (oficer Policji w stanie spoczynku) posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wykonywania czynności operacyjnych, gromadzenia materiału dowodowego oraz przygotowywania materiałów do postępowań przed prokuraturą i sądem.
      Doświadczenie to wynika z wieloletniej służby w pionie dochodzeniowo-śledczym i operacyjnym służby kryminalnej Policji, a także, jako wykładowca w Szkole Policji. Jako funkcjonariusz pionu operacyjnego otrzymał poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji oznaczonych najwyższą klauzulą niejawności (ściśle tajne). Posiadając uprawnienia w zakresie „werbowania i obsługi osobowych źródeł informacji oraz prowadzenia rozpoznania” pełnił służbę w elitarnym wydziale wywiadu kryminalnego KWP w Szczecinie. Ponadto ukończył Specjalistyczne Warsztaty Operacyjne prowadzone przez Biuro Wywiadu Kryminalnego KGP. Brał udział w międzynarodowym projekcie „Fight Against Crime” w zakresie zapobiegania, unieszkodliwiania i wykrywania ataków terrorystycznych oraz zwalczania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej. Prowadził też warsztaty szkoleniowe w zakresie zwalczania i przeciwdziałania oszustwom.
      Poza doświadczeniem policyjnym, koniecznym do prawidłowego wykonania czynności związanych z ustalaniem, gromadzeniem i wykorzystaniem dowodów w sprawie, detektyw Marek Makowski posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne (resocjalizacja, pedagogika ogólna) oraz podyplomowe – zarządzanie zasobami ludzkimi, co stanowi gwarancję prawidłowego wykonywania czynności w sprawach rodzinnych, zwłaszcza tam, gdzie problem dotyczy również dzieci (rozwód, alimenty, ustalenie opieki).

PARTNERZY

      Detektyw Marek Makowski współpracuje z kancelariami adwokackimi i radców prawnych w Pile oraz z licencjonowanymi detektywami na terenie całego kraju. Są to w głównej mierze byli funkcjonariusze Policji o podobnie wysokich kwalifikacjach.

CENNIK

      Warunki finansowej współpracy z Agencją Detektywistyczną Marek Makowski każdorazowo określane są indywidualnie. Koszt zlecenia uzależniony jest od stopnia zaawansowania, trudności oraz przewidywanego okresu prowadzenia sprawy.
      Wycena zlecenia jest bezpłatna.

tagi: detektyw, piła, agencja detektywistyczna, zdrada, piła, pile, detektyw w pile, marek, makowski, sprawa, śledztwo, w sprawie,